Wegwijs in Golf |

Een gezonde (golf)club valt of staat met een goede organisatie, cultuur een duidelijke stip op de horizon. In de huidige tijd vragen maatschappelijke ontwikkelingen, zoals strengere wetgeving, consumentengedrag en maatschappelijk ondernemen, steeds meer professionaliteit, deskundigheid en ondernemerschap van de sportbestuurders en het overige kader.

Het is derhalve belangrijk een heldere toekomstvisie te hebben en uit te dragen en duidelijke afspraken te maken over uitvoering van taken en verantwoordelijkheden. En aandacht te hebben voor kwaliteit. Een aanvullende manier om de club verder te professionaliseren is het aanstellen van betaalde krachten of taken uit te besteden. De clubs die alleen uit vrijwilligers bestaat, wordt steeds zeldzamer.

Veel besturen en commissie’s geven aan te kampen met een snel veranderende en complexer wordende omgeving. Vaak is het bestuur druk met brandjes blussen in plaats van vooruitkijken. Bestuursvergaderingen gaan veelal over zaken die in het verleden zijn gebeurd of acuut spelen. Veel verenigingen zijn, dan ook genoodzaakt te professionaliseren. Om de juiste standpunten te kunnen bepalen en de juiste beslissingen te kunnen nemen is het zaak dat het bestuur het juiste beeld vormt van wat er speelt in de vereniging en waar de vereniging in de toekomst heen wil. Deze visie ontwikkeling leidt tot het opstellen van een beleidsplan, deze implementeren en vervolgens uitdragen.

Om goed te besturen of te werken binnen de golfwereld is het van groot belang dat u deze wereld kent. Om hier een goed beeld van te krijgen verzorgen wij o.a. trainingen en maken wij, indien gewenst, een quick scan van het functioneren van uw vereniging en/of secretariaat.

Voor Bestuurders:

Bent u een nieuwe bestuurder? En wilt u meer weten over de golfwereld in NL? Volg dan onze training: Wegwijs voor Verenigingsbestuurders. Bij u op club of op een centrale locatie.

Voor secretariaten:

Bent u een nieuwe medewerk(st)er? En wilt u meer weten over de golfwereld in NL? Volg dan onze training: Wegwijs voor Secretariaten. Bij u op de club of op een centrale locatie.

Quick scan:

Hoe lopen uw processen? Wat en wanneer wordt er gecommuniceerd? Hoe loopt de ledenwerving? Allemaal zaken die wij binnen korte tijd voor u in kaart brengen.